نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجوز اخذ دو تکدرس با پروژه و کارآموزی در تابستان

مجوز اخذ دو تکدرس با پروژه و کارآموزی در تابستان


اخذ حداکثر دو درس بصورت معرفی به استاد به همراه پروژه و  کارآموزی توسط دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی حائز شرایط دانش آموختگی در نیمسال تابستانی سال تحصیلی 1401- 1400به شرط قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بلامانع می باشد.