مرکز آنالیز دستگاهی

 سرپرست: مهندس هوشیار مقیم علی آبادی

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن با هدف ایجاد امکان بهره برداری متمرکز از دستگاههای آنالیز پیشرفته ، همکاری در انجام طرح های پژوهشی اساتید ، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ، متقاضیان از سطح دانشگاه تهران و متقاضیان از دیگر دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مشاوره‌ در زمینه انجام آزمایشات مختلف، برگزاری کارگاه های آموزشی وارائه خدمات به عنوان واحد کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه صنایع استان، در ابتدای سال 1394 تاسیس شد. اطلاعات مربوط به دستگاههای موجود دراین مرکز عبارتند از:

  1. طیف سنج جذب اتمی
  2. کروماتوگراف گازی با طیف سنج جرمی
  3. کروماتوگراف مایع
  4. طیف سنج مرئی-ماورا بنفش
  5. طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز
  6. دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب