مهندسی شیمی

 

گروه مهندسی شیمی در دانشکده فنی فومن از سال 1388 در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری به صورت روزانه و شبانه نموده است.

رسالت گروه مهندسی شیمی در دانشکده فنی فومن تربیت نیروی فعال متخصص با استانداردهای آموزشی دانشگاه تهران جهت ورود به بازار کار همچنین شرکت موفق در آزمون های سراسری برای ورود به مقاطع بالاتر می باشد. بر این مبنا هر ساله شاهد موفقیت های دانشجویان این رشته در المپیادهای منطقه ای، کشوری و آزمون های سراسری ورودی به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می باشیم.

دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی شیمی این دانشکده برای دریافت درجه کارشناسی نیازمند انجام موارد ذیل در یک دوره 4 ساله هستند:

  • گذراندن حداقل 142 واحد درسی
  • گذراندن یک دوره کارآموزی صنعتی
  • تهیه و ارائه یک پروژه کارشناسی مهندسی شیمی

 


کامران کی نژاد

هدایت کننده گروه مهندسی شیمی (کارشناسی و ارشد)

دکتر کامران کی نژاد