آزمایشگاه انتقال حرارت

انتقال حرارت یکی از علوم کاربردی در رشته های مختلف مهندسی از جمله مهندسی شیمی و مهندسی نفت است که دانشجویان به صورت عملی پدیدههای مربوط به انتقال حرارت را در آزمایشگاه آن بررسی می کنند. آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن در سال تحصیلی 1390 افتتاح شده و به بهره برداری رسید و در این آزمایشگاه دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت، آموخته های خود در درس انتقال حرارت را مورد بررسی عملی قرار می دهند.


 


سرپرست آزمایشگاه انتقال حرارت

آقای دکتر هدایت عزیزپور
h.azizpour@ut.ac.ir
34915156 - 013 

دستگاه های آزمایشگاه انتقال حرارت

دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات، مایعات و گازها

دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات، مایعات و گازها

دانشجویان می­توانند با استفاده از این دستگاه ضریب هدایت حرارتی گازها، مایعات و جامدات مختلفی را اندازه بگیرند و تاثیر ضریب رسانش را بر میزان حرارت منتقله بررسی کنند. همچنین با استفاده از این دستگاه دانشجو می­تواند رابطه خطی تغییرات دما با لگاریتم شعاع در سیستم های استوانه ای را بدست آورد.

 


دستگاه تعیین میزان انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی آزاد

دستگاه تعیین میزان انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی آزاد

انتقال حرارت به صورت رسانش، انتقال حرارت تششعی و جابجایی آزاد صورت می­‌گیرد. مکانیسم ­های انتقال حرارت در شرایط و محیط های مختلف متفاوت است. دانشجو در درس انتقال حرارت آموزش می­بیند که هریک از روشهای انتقال حرارت در چه شرایطی غالب است و با استفاده از این دستگاه می‌­تواند به صورت عملی میزان انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی آزاد را اندازه­ گیری کند.

 


دستگاه اندازه گیری میزان انتقال حرارت در مبدل های گرمایی صفحه¬ای، پوسته- لوله و دو لوله¬ای

دستگاه اندازه‌گیری میزان انتقال حرارت در مبدل های گرمایی صفحه‌ای، پوسته-لوله و دولوله‌ای

یکی از تجهیزات رایجی که در صنایع برای گرم­سازی و یا سردسازی سیالات استفاده می­ شود، مبدل های حرارتی است. این دسته از تجهیزات با استفاده از تبادل حرارت بین جریان های گرم و سرد می­توانند برای گرم­ کردن و یا برای خنک سازی سیالات استفاده شود. در آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن، سه نوع رایج مبدل شامل صفحه‌­ای، پوسته-لوله و دولوله‌­ای وجود دارد و دانشجو می­‌تواند به صورت عملی دمای سیالات و سپس میزان انتقال حرارت را در هریک از این مبدل‌ها اندازه­‌گیری نماید. این دستگاه قابلیت اندازه­‌گیری دمای جریان های سرد و گرم را به صورت همسو و ناهمسو نیز دارد.

 


دستگاه اندازه¬گیری میزان انتقال حرارت در ظروف همزندار مجهز به کویل و ژاکت

دستگاه اندازه‌گیری میزان انتقال حرارت در ظروف همزن‌دار مجهز به کویل و ژاکت

همزن مغناطیسی یا اصطلاحاً استیرر یکی از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی است که برای هم زدن مایعات استفاده می شود. از دستگاه استیرر برای هم زدن مایعات با حجم و تعداد کم استفاده می شود. دستگاه استیرر در اغلب موارد جایگزین مناسبی برای شیکر آزمایشگاهی می باشد. برخی از دستگاه های استیرر در صورت نیاز به گرمایش مایع، امکان حرارت دهی را نیز همزمان فراهم می کنند که به آن هیتر استیرر گفته می شود.


دستگاه تعیین ضریب تأثیر پره¬¬های سوزنی

 

دستگاه تعیین ضریب تأثیر پره­‌های سوزنی

پره­ ها از جمله تجهیزاتی است که در صنایع برای افزایش سطح تبادل حرارت استفاده می ­شود. با استفاده از این دستگاه دانشجو قادر خواهد بود ضریب تأثیر پره­ های سوزنی شکل را تعیین کند.