مراکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر و انفورماتیک دانشکده فنی فومن با در اختیار داشتن  جدیدترین امکانات، آمادگی ارائه خدمات مربوطه را به دانشجویان و همکاران محترم دارد و دارای دو مرکز کامپیوتر می باشد:

  • سایت دانشکده

سایت کامپیوتر دانشکده فنی فومن با در اختیار داشتن 48 دستگاه کامپیوتر در بخش مرکز کامپیوتر این دانشکده اقدام به خدمات رسانی نموده است.

پهنای باند شبکه اینترنت این دانشکده 120Mb می باشد. اینترنت این دانشکده از طریق فیبر نوری مرتبط گردیده است.

دانشکده فنی فومن در تمام قسمتهای ساختمانی خود دارای نودهای ارتباطی می باشد. همچنین شبکه وایرلس  دانشکده راه اندازی  شده است.دسترسی به سایت دانشکده برای عموم امکانپذیر است.

  • کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر برای برگزاری کلاس ها در نظر گرفته شده است .

 

مسئول مرکز کامپیوتر: آقای سید مهدی میری

( شماره تماس: 34915131-013 )

تصاویر