اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
change-logo

آزاده ابراهیمیان پیر بازاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ندا اساسیان کلور

ندا اساسیان کلور 

استادیار
شماره تماس: 01334734921
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عاطفه حسن زاده

عاطفه حسن زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی شریفیان

سید مهدی شریفیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرین عظیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کامران کی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد محمدی خاناپشتانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا نصراللهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سلمان نظری شیرکوهی 

استادیار
شماره تماس: 01334734921
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی نقاش اسدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 73
پست الکترونیکی: 
change-logo

اشکان وطن دوست 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1