سالن تربیت بدنی

سالن تربیت بدنی دارای یک زمین فوتبال، سالن کشتی و همچنین تجهیزات بدنسازی نیز می باشد.

تصاویر سالن تربیت بدنی