سالن تربیت بدنی

سالن تربیت بدنی در جنب سلف دانشکده قرار گرفته که دارای تجهیزات بدنسازی نیز می باشد. سالن جدید ورزشی در دست احداث می باشد.

تصاویر سالن تربیت بدنی