کتابخانه

کتابخانه دانشکده فنی فومن با مساحت 320 متر مربع درضلع غربی ساختمان دانشکده واقع گردیده که همزمان با افتتاح دانشکده و با بهره گیری از تجهیزات استاندارد شروع به فعالیت نموده است. درحال حاضر گنجایشی  بالغ بر 100 نفر و ظرفیتی در حدود 13000 هزار جلد کتاب را دارا بوده و مجموعه ای بیش از 2000 نسخه کتاب به زبانهای فارسی و لاتین در این کتابخانه موجود می باشد. جامعه ی استفاده کننده از این کتابخانه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده می باشند.

مسئول کتابخانه: خانم زینب قزلباش

( شماره تماس: 34915169-013 )

مراحل تسویه حساب با کتابخانه

تسویه حساب کلیه دانشجویان با ارسال درخواست متقاضیان به ایمیل کتابخانه دانشکده فنی فومن به آدرس ((fouman.lib@ut.ac.ir انجام می گیرد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می بایست فایلهای پایان نامه خود را به ایمیل کتابخانه ارسال نمایند.

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه فایل پایان نامه به موارد ذیل توجه فرمایند :

پایان نامه ارسالی باید شامل 6 فایل با مشخصات زیر باشد :

  1. نسخه کامل پایان نامه با فرمت word همراه با گواهی دفاع امضاء شده و مهر تحصیلات تکمیلی و مهر دانشکده
  2. نسخه کامل پایان نامه با فرمت pdf
  3. فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت word (از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا پایان فهرست مندرجات)
  4. فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت pdf (از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا پایان فهرست مندرجات)
  5. زیپ شده فایل کامل پایان نامه با فرمت word
  6. زیپ شده فایل 15 صفحه اول پایان نامه با فرمت word

 

برای پرداخت جریمه کتابهای خود مبلغ جریمه را به شماره حسابهای ذکر شده در سایت دانشکده فنی فومن و کانال تلگرامی واریز نموده و فیش واریزی خویش را به ایمیل کتابخانه به آدرس((fouman.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند .

در صورت وجود هرگونه سوال با ایمیل کتابخانه ((fouman.lib@ut.ac.ir و شماره تلفن 01334915169 در تماس باشید .

تصاویر کتابخانه