سالن آمفی تئاتر

ساخت این سالن در سال 1398 به پایان رسید .

تصاویر سالن آمفی تئاتر