امور دانشجویی و فرهنگی

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در بخش های زیر به دانشجویان خدمات رسانی می نماید:

  1. خوابگاه های دانشجویی
  2. سلف سرویس و بوفه
  3. تربیت بدنی
  4. مرکز مشاوره
  5. امور فارغ التحصیلی
  6. وام های دانشجویی
  7. امور مربوط به تشکل های دانشجویی(انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، بسیج دانشجویی و شورای صنفی)

همچنین هماهنگی برای انجام بازدیدهایی که از بخش پژوهشی به امور دانشجویی ارسال می گردد و نیز برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی و نیز انجام امور مربوط به کانون ها و انجمن های علمی بخشی از فعالیتهای فرهنگی دانشکده می باشد.

 هر ساله در شروع سال تحصیلی کلیه نو دانشجویان  از نظر سلامت جسم و روان با حضور همکاران محترم مرکز مشاوره تهران در دانشکده پایش می گردند. در بخش وام های دانشجویی، دانشکده بعد از تقاضای دانشجویان در سامانه گلستان، کلیه درخواستها را بررسی و سپس جهت اقدام به صندوق رفاه ارسال می نماید.

*دانشجویان گرامی مبالغ بدهی خوابگاه را به شماره شبا غیر قابل برداشت دانشکده فنی فومن (IR830100004001070103006825) نزد بانک مرکزی و شناسه واریز ۳۹۴۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰۳۳۰۱ وجوه درآمد اختصاصی دانشکده واریز نمایند.

*کلیه دانشجویان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل، می توانند از طریق درج تیکت در سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات به آدرس: its3.ut.ac.ir با امور دانشجویی دانشکده در ارتباط باشند.

معرفی پرسنل:

جناب آقای سید محسن هاشمی: کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی ( شماره تماس: 34915124-013 ایمیل: m.hashemi82@ut.ac.ir)