آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد هیبریدی و محیط زیست

آلایندگی محیط زیست توسط مواد مضر و خطرناک که از صنایع شیمیایی مختلف از جمله صنایع نساجی، دارویی، آفت کشها، صنایع رنگ و غذایی ناشی می شود مسئله ی مهم و مبرمی است که توجه همگان و بخصوص پژوهشگران را به خود جلب کرده است .شرایط امروز اقتضا می کند که برای حذف برخی از آلاینده ها تدابیر خاص گزینشی به کار گرفته شود. با توجه به تاثیرات مضر آلاینده ها در وضعیت منابع آب، هوا و خاک و سلامت انسانها، شیمی به عنوان یک علم عملی در تلاش زیادی برای پیدا کردن راه حلهایی برای کاهش و یا از بین بردن این آلایندگی ها می باشد .در این راستا مواد هیبریدی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از آنجایی که مسئله حذف آلاینده های محیط زیستی کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف ازجمله صنایع دارویی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع پلیمری و رنگ، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و ...دارد. امکان انجام همکاریهای بین گروهی و بین رشته ای وسیعی می تواند وجود داشته باشد.

 

مهمترین اهداف و رسالتهای آزمایشگاه:

1- سنتز و شناسایی نانو جاذب های هیبریدی آلی- معدنی

2- سنتز و شناسایی نانوفوتوکاتالیست های هیبریدی آلی- معدنی

3- اصلاح نانوجاذب های طبیعی برای افزایش ظرفیت برجذب آلاینده ها

 4- اصلاح نانوفوتوکاتالیست ها برای افزایش کارایی آنها در تخریب آلاینده ها تحت نور مرئی

5- استفاده از نانوجاذبها و نانوفوتوکاتالیستهای سنتزی و اصلاح شده در تصفیه ی پسابهای شهری، کشاورزی و صنعتی

6- ارائه راهکارهای جدید در تصفیه پسابهای کارخانجات صنعتی

7- ارائه راهکارهای جدید در تصفیه ی فاضلابهای شهری و روستایی

8- تبدیل آلاینده های خطرناک محیط زیستی و تبدیل آن به آلاینده های کم خطرتر


دکتر ابراهیمیان

سرپرست آزمایشگاه شیمی چند منظوره

دکتر آزاده ابراهیمیان پیربازاری
aebrahimian@ut.ac.ir
34915141- 013