????انجمن علمی های مهندسی نفت و مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران با افتخار برگزار می کنند:


??دوره نرم افزار Aspen Hysys ??

??با اعطای مدرک معتبر ??
به مدت 12 ساعت

??‍??مدرس دوره :
مــهـنـدس سـیـد مـحـمـد رضـوی
دانشجوی دکترای مهندسی شیمی
دانـشــکــده مــهـنـدسـی شـیـمـی
دانشکدگان فـنـی دانشـگاه تهران
و فــــعــال در حــوزه صــنــعـــت

??زمان برگزاری :
2 و 3 و 9 و 10 شهریور 1402  

⏰ ساعت برگزاری :
 16 تا 19

??هزینه ثبت نام :

??دانشجویان دانشکده برگزار کننده :
200هزار تومان

??دانشجویان سایر دانشگاه ها :
250هزار تومان

??آزاد:
300هزار تومان

????جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با آیدی های تلگرام زیر در ارتباط باشید :
@A_M_Zahmatkesh
@Amiirbasiir
---------------------------------
انجمن علمی مهندسی نفت دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران :
??@petroleum_utf
---------------------------------
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران :
??@ut_chemical