درباره دانشکده

دانشکده فنی فومن | دانشکده زیبای دانشگاه تهران

دانشکــده فنـی فـومن دانشکدگان دانشکـده های فنـی   دانشگـاه تهران  در زمینـی به مسـاحت هفت هکتار و زیربنـای 10000 متر مـربع توسط مهنـدس مـوسـوی رهپیما وقف دانشکدگان دانشکده های فنی دانشگاه تهران شد. این دانشکده از مهرماه سال 1388 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حـال حاضـرنزدیک به 417 دانشجو در چهار رشته مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

 در این دانشکده کلاسهـای آمـوزشی مجهـز، مـرکـز انفورمـاتیک، کتابخـانه، سلف سرویس، آزمایشگـاههـا جهت خدمـات رسانی به دانشجـویان در نظـر گرفتـه شده است. فضـای سبـز طبیعـی این دانشکده یکی از ویژگیهای منحصر به فرد آن می باشد.