کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه و شبانه از طریق آزمون سراسری در گرایش طراحی فرایندهای جداسازی از سال 1392 آغاز شده است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی این دانشکده برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نیازمند انجام موارد ذیل هستند:

  • گذراندن حداقل 26 واحد درسی

  • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (6 واحد)

 


دکتر ندا اساسیان کلور

هدایت کننده گروه مهندسی شیمی (کارشناسی و ارشد)

دکتر ندا اساسیان کلور
013-34915118
n.asasian@ut.ac.ir