سابقه صنعت نفت در کشور ایران به بیش از 110 سال گذشته برمی گردد و گرچه در طی این مدت واحدهای عظیم پالایشگاهی و پتروشیمیایی و صنایع وابسته ایجاد شده است و در زمینه ساخت تجهیزات و طراحی فرآیندهای تولید انواع فراروده های نفتی و محصولات پایین دستی نیز پیشرفته های قابل توجهی صورت پذیرفته است. ولی همچنان مسیر پژوهش برای بررسی و ارائه راهکار بهبود کیفیت فرآروده های نفتی باز هست و این مسئله از دو جنبه ی مهم محیط زیستی و اقتصادی قابل توجه می باشد.

اهداف آزمایشگاه بهبود کیفیت فرآورده های نفتی

هدف از این آزمایشگاه بررسی روش های بهبود کیفیت فرآورده های نفتی بوده که از جنبه های مختلفی قابل توجه می باشد. معیارهای کیفیت در فرآورده های نفتی با توجه به نوع فرآورده، متفاوت بوده و در این آزمایشگاه، با تمرکز بر یک فرآورده که با اولویت های کشور مطابقت داشته باشد و چالشی را برای مصرف یا صادرات محصول هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ محیط زیستی ایجاد کرده باشد، روش های بهبود با استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه و یا ساخت سامانه آزمایشی مورد بررسی قرار می گیرد.

 


سرپرست آزمایشگاه بهبود کیفیت فرآورده های نفتی

آقای دکتر کامران کی نژاد
kamran.keynejad@ut.ac.ir
34915164 - 013 

تجهیزات در دسترس

در این آزمایشگاه تجهیزات مناسبی قرار دارد و در آینده نیز تجهیزات دیگری به این آزمایشگاه افزوده خواهد شد. این تجهیزات عبارتنداز:

 • سامانه پیوسته گوگردزدایی
 • کوره ی لوله ای افقی
 • آون
 • دستگاه آب مقطرگیری
 • ترازو
 • التراسونیک
 • pH متر
 • هیتر با همزن مغناطیسی
 • شیشه آلات آزمایشگاهی

یکی از مهمترین دستگاه های این آزمایشگاه، دستگاه گوگردزایی پیوسته (continuous) از فرآورده های نفتی می باشد. این سامانه که به عنوان یک طرح دانش بنیان نیز شناخته شده است،می تواند از فرآورده های نفتی به طور پیوسته گوگردزدایی نماید. این سامانه شامل تجهیزاتی از قبیل:

 • سه مخزن به عنوان راکتور یا جداکننده
 • راکتور التراسونیک
 • پمپ دنده ای
 • سیستم گرمکن برقی
 • سیستم خنک کن با هوا
 • سیستم کنترلی و ابزار دقیق

تصویر این سامانه در شکل 1 نشان داده شده است.

همچنین در این سامانه می توان روش های نوین تصفیه پساب صنایع پالایشگاهی، لجن های نفتی و ... را نیز مورد بررسی قرار داد و علاوه به تصفیه این پساب ها، بخشی از مواد هیدروکربنی به زنجیر تولید مواد هیدروکربنی اضافه می گردد.

در پایان امید است با حمایت های جامعه دانشگاهی دانشگاه تهران و به ویژه دانشکدگان فنی، فعالیت های ملی در این آزمایشگاه صورت پذیرد.