اعضای هیات علمی

ندا اساسیان کلور

ندا اساسیان کلور،

استادیار
  • مسئول راه اندازی آزمایشگاه "جداسازی و جذب سطحی" دانشکده فنی فومن
  • سرپرست آزمایشگاه جداسازی و جذب سطحی
  • سرپرست معاون علمی دانشکده فنی فومن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن
شماره تماس : 01334734921
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 446 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 514 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

پروفایل

  • سرپرست معاون علمی دانشکده فنی فومن 1398←…
  • سرپرست آزمایشگاه جداسازی و جذب سطحی 1397←…
  • مسئول راه اندازی آزمایشگاه "جداسازی و جذب سطحی" دانشکده فنی فومن 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، مهندسی شیمی

… ← 1386

دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، مهندسی شیمی

1387 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی