نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان جذب ایده ها ی برتر در حوزه کشت بافت گیاهی

فراخوان جذب ایده ها ی برتر در حوزه کشت بافت گیاهی


مدیر مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با مشارکت شتابد دهنده ژاتاک در خصوص حمایت و جذب ایده‌های برتر در حوزه کشت بافت گیاهی