امور آموزشی

 

دفتر آموزش دانشکده فنی فومن از مهرماه 1388 همزمان با آغاز فعالیت دانشکده شروع به کار نموده و در حال حاضر با دارا بودن صدها دانشجو در چهار رشته مهندسی شیمی، مهندسی نفت ،مهندسی IT و مهندسی صنایع  مشغول به خدمات رسانی به دانشجویان و اساتید می باشد. در حوزه آموزش تلاش می گردد تا حد امکان وضعیت نظام آموزشی دانشکده و اطلاعات مورد نیاز برای دانشجویان، اساتید و سایر مراجعین محترم تأمین گردد.

  • ازجمله مهمترین وظایف و اختیارات حوزه آموزش دانشکده فنی فومن به شرح زیر است :

  1- نظارت بر کیفیت فعالیتهای آموزشی

2- نظارت بر وضعیت کمی و کیفی تدریس

3- نظارت بر تشکیل به موقع کلاسهای درس

4- نظارت بر فعالیتهای امور آموزشی دانشجویان

5- برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

6- اطلاع رسانی به موقع قوانین و آئین نامه های آموزشی به دانشجویان و اساتید

7- انجام امور مربوط به اساتید مدعو و اساتید هیأت علمی