مرکز مشاوره دانشکده همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1388 آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر هم با دو مشاور(سرکار خانم مریم آخته و آقای بهنام شیرینی) در قالب مرکز مشاوره و دفتر ارتقاء تحصیلی که در سال 1389 آغاز به کار نموده، مشغول ارائه خدمات بهداشتی و سلامت روان (با هدف پیشگیری) و خدمات مشاوره ای و روان درمانی (با هدف درمانی) به دانشجویان عزیز و خانواده های آنها می باشد. کارشناسان دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی در روزهای تعیین شده بصورت تمام وقت با هدف ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه های مختلف تحصیلی، مشکلات ارتباط بین فردی، مشکلات خلقی و اضطرابی و ... آماده پذیرش دانشجویان گرامی می باشند.