سالن تربیت بدنی دانشکده با امکاناتی مجهز جهت انجام ورزشهایی نظیر فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدنسازی از نیمسال دوم تحصیلی 92-91 شروع به فعالیت نموده است.