کتابخانه دانشکده فنی فومن با مساحت 320 متر مربع درضلع غربی ساختمان دانشکده واقع گردیده که همزمان با افتتاح دانشکده و با بهره گیری از تجهیزات استاندارد شروع به فعالیت نموده است. درحال حاضر گنجایشی  بالغ بر 100 نفر و ظرفیتی در حدود 13000 هزار جلد کتاب را دارا بوده و مجموعه ای بیش از 2000 نسخه کتاب به زبانهای فارسی و لاتین در این کتابخانه موجود می باشد. جامعه ی استفاده کننده از این کتابخانه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده می باشند.