• روابط عمومی دانشکده فنی فومن امور اطلاع‌رسانی درون دانشکده، همایش‌ها و مناسبت‌ها، ارتباط با خبرگزاری‌ها، انتشار خبرنامه، برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان و مراسم هائی از این دست را برعهده دارد.در حال حاضر آقای مجید یوسف پور مسئولیت این قسمت را برعهده دارد.