نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

vvd

دکتر نجفی استاندار محترم گیلان و پروفسور فضل الله رضا ...

92/09/10

جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم گیلان و پروفسور فضل الله رضا به میزبانی ریاست محترم دانشکده فنی فومن جناب آقای دکتر دولت شاهی در دانشکده فنی فومن دیدار کردند.