نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

t1

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع دوره مجازی دانشکده فنی فومن

92/07/17

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته مهندسی صنایع آموزش الکترونیک(مجازی) دانشکده های فنی فومن و کاسپین می رساند کلاسهای درس طبق ساعات ارائه شده در برنامه از روز شنبه مورخ 20/7/92 تشکیل خواهد شد.

شایان ذکر است کلاس تصمیم سازی چندمعیاره روز شنبه مورخ 20/7/92 ساعت 15-13 استثنائاً برگزار نخواهد شد و به جای آن استثنائاً این هفته کلاس جبرانی این درس ساعت 17:15-15:15  روز یکشنبه مورخ 21/7/92 تشکیل می شود.

 

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده های فنی فومن وکاسپین