نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات کتابخانه

اطلاعات کتابخانه


کتابخانه دانشکده فنی فومن با مساحت 320 متر مربع درضلع غربی ساختمان دانشکده واقع گردیده که همزمان با افتتاح دانشکده و با بهره گیری از تجهیزات استاندارد شروع به فعالیت نموده است. درحال حاضر گنجایشی  بالغ بر 100 نفر و ظرفیتی در حدود 13000 هزار جلد کتاب را دارا بوده و مجموعه ای بیش از 2000 نسخه کتاب به زبانهای فارسی و لاتین در این کتابخانه موجود می باشد. جامعه ی استفاده کننده از این کتابخانه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده می باشند.

مسئول کتابخانه: خانم زینب قزلباش

( شماره تماس: 34915169-013 )