نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

jjj

اطلاعیه حذف و اضافه تاخیری

92/11/16

به اطلاع کلیه دانشجویان  می رساند بدلیل تعطیلی دانشکده در بازه حذف واضافه دانشجویانی که موفق به ثبت نهایی واحد های خود نشده اند طبق روال زیر و با زمانبندی مشخص شده به آموزش مراجعه نمایند:

  1. پرینت برگه درخواست آموزشی از سایت دانشکده
  2. در قسمت موضوع درخواست دروسی که در سیستم گلستان برای آنها درخواست مجوز توسط دانشجو ثبت شده است با ذکر شماره درس عنوان گردد.( در صورتی که درخواست مجوز ثبت نشده است نام و شماره درس و دلیل خطا ذکر گردد.)
  3. در پشت برگه درخواست آموزشی کل واحدهای انتخابی دانشجو با ذکر شماره درس عنوان گردد.
  4. در صورتی که درخواست مجوز برای همنیاز شدن دروس باشد لازم است درخواست همنیازی برای درس مربوطه تکمیل و پس از امضای خانم دکتر ابراهیمیان به همراه برگه درخواست آموزشی تحویل داده شود.

 

ورودی 88 و 89  و 90: شنبه 19/11/92

ورودی 91 و دانشجویان کارشناسی ارشد: یکشنبه 20/11/92

ورودی 92: دوشنبه 21/11/92