نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

injkhk

پایش سلامت دانشجویان ورودی سال 1391

92/08/06

 

اطلاعیه

پیرو نامه شماره 217558/پ/121 مورخ 23/8/1391 درخصوص لزوم پایش سلامت دانشجویان ورودی سال 1391 خواهشمند است دستور فرمایند با هماهنگی با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، دانشجویان ورودی 1391 که تاکنون برای تشکیل پرونده پایش به مرکز مراجعه نکرده اند، در اسرع وقت به آن مرکز معرفی نمایند. بدیهی است برای ادامه تحصیل اینگونه دانشجویان که پرونده پایش تشکیل نداده باشند باید مجوز لازم اخذ گردد.