نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

dsfd1fddf

dsfd1fddf


اطلاعیه در خصوص عدم امکان ادامه تحصیل به طور همزمان در موارد غیرمجاز

92/11/30

 

 

اطلاعیه

پیرو دستورالعمل های ثبت نام و آیین نامه های آموزشی به استحضار می رساند ؛ ادامه تحصیل دانشجو به طور همزمان در دو دانشگاه یا یک دانشگاه در دو مقطع یا یک مقطع تحصیلی مجاز نمی باشد ، تنها دانشجویان دوره کارشناسی ( ممتاز - استعدادهای درخشان ) صرفاٌ در مقطع کارشناسی و با مجوز واحد استعدادهای درخشان این اداره کل ( معاونت پایش و فناوری ) و صدور حکم ادامه تحصیل قطعی در رشته دوم می توانند صرفاً به طور همزمان در مقطع کارشناسی در دو رشته تحصیلی  ادامه تحصیل دهند . بنابراین ادامه تحصیل افراد غیرمجاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 تا تعیین تکلیف در هر دو رشته یا مقطع امکان پذیر نمی باشد و باید اداره آموزش از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل آورد