نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

da1

در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه سال 92

92/07/14

 

اطلاعیه

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موثر، از دانشجویان علاقمند، ثبت نام و پس از بررسی و ارزیابی مدارک واصله، بارعایت موارد ذیل، پرونده افرادی که امتیاز بالای 50  کسب نموده اند را جهت ارزیابی نهایی به این اداره کل ارسال فرمایندبه استحضار می رساند، دانشجویان گرامی علاوه بر تکمیل فرم امتیاز متقاضی و ارائه آن به همراه مدارک به دانشکده و یا پردیس، ملزم به ثبت نام از طریق سامانه انتخاب دانشجوی نمونه به آدرس http://91.99.101.134  می باشند (زمان فعال شدن سامانه 15/7/92 لغایت 10/8/92 می باشد) . بدیهی است مدارک دانشجویانی که از طریق سامانه مزبور ثبت نام نداشته باشند رسیدگی نخواهد شد. لازم به یادآوری است همانند سال های گذشته، برای بررسی پرونده دانشجویان، تشکیل ستاد انتخاب دانشجوی نمونه در دانشکده/پردیس متشکل از معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون محترم پژوهشی ضروری می باشد.

1-  نسبت به درج آیین نامه و اطلاعیه های مربوطه در سطح  پردیس/ دانشکده اقدام لازم صورت پذیرد. (برای دریافت پوستر اینجا کلیک نمایید و سپس نسبت به چاپ و نصب آن در مکان های مناسب اقدام فرمایید.)

2- زمان تحویل مدارک دانشجو به دانشکده  تا تاریخ 24/7/92  می باشد .

3- زمان ارسال مدارک به اداره کل امور دانشجویی تا تاریخ 1/8/92 می باشد .

4- به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- کلیه فعالیتهای دانشجویان شرکت کننده می بایست مربوط به مقطع تحصیلی فعلی دانشجو بوده و از تحویل و ارسال مدارک فعالیتهای مقاطع قبلی دانشجو خودداری فرمایید .

6- اصل مدارک و مستندات فعالیتهای دانشجو در دانشکده نگهداری و صرفا تصویر کلیه مستندات توسط بخشهای مربوطه در دانشگاه برابر با اصل شده و ضمیمه تقاضانامه ارسال گردد. در صورت نیاز به اصل مدارک مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد .

7- در بخش تآلیف ، صرفاً تصویر صفحات اول و شابک کتب چاپ شده به همراه تاییدیه مبنی بر سال چاپ و نام مولف ارسال شود . (تایید معاونت پژوهشی پردیس / داشکده الزامیست)

8- ارایه مدارک مثبته در بخش مقالات الزامیست .

9- از ارسال تندیس و لوح های مربوط به دانشجو خودداری و صرفا گواهی های لازم ضمیمه گردد.

10- کسب حداقل امتیاز فعالیت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی و شئونات ضروری می باشد.

11- از ارسال جزوات درسی دانشجویان خودداری فرمایید .

12- در ارسال مدارک دقت کافی معمول فرمایند . بدیهی است پس از دریافت تقاضانامه و مدارک دانشجو ، مدارک ارسالی بعدی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت .

13- اخذ تاییدیه از بخشهای مختلف پردیس/ دانشکده  متناسب با موضوع فعالیت که در هر بخش از تقاضانامه قید شده الزامی است .

14- در بخش فعالیتهای فرهنگی صرفاً مصادیق فعالیتهای ذکر شده در آیین نامه درج شود .

15- مشخصات فردی ، تحصیلی و محل سکونت دانشجو دقیقاً تکمیل گردد.

16- کلیه مستندات بخشهای مختلف در پوشه هایی جداگانه قرار گرفته و روی هر پوشه موضوع فعالیت درج گردد.

17- در پایان پس از ارزیابی و جمع بندی در صفحه آخر تقاضا نامه (چک لیست) ضمن بازبینی نهایی جمع امتیاز کسب شده در سطح دانشکده درج و به همراه مستندات لازم ، با مهر و امضا معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی به این اداره کل ارسال گردد.

 18- در صورت وجود هر گونه ابهام و سوال مراتب را از طریق تلفن 3704  سرکار خانم حسین خانی پیگیری فرمایند