نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احداث دانشکده فنی فومن

احداث دانشکده فنی فومن


سردردانشکده فنی فومن

 

دانشکــده فنـی فـومن پـردیس دانشکـده های فنـی دانشگـاه تهران در زمینـی به مسـاحت هفت هکتار و زیربنـای ۱۰۰۰۰ متر مـربع توسط مهنـدس مـوسـوی رهپیما وقف پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران شد.

این دانشکده از مهرماه سال ۱۳۸۸فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حـال حاضـرنزدیک به ۴۱۷ دانشجو در چهار رشته مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. در این دانشکده کلاسهـای آمـوزشی مجهـز، مـرکـز انفورمـاتیک، کتابخـانه، سلف سرویس و آزمایشگـاه‌هـا جهت خدمـات رسانی به دانشجـویان در نظـر گرفتـه شده است. فضـای سبـز طبیعـی این دانشکده یکی از ویژگیهای منحصر به فرد آن می باشد.