نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ac

تاریخ برگزاری امتحانات پیش ترم

92/07/06

 

 

اطلاعیه

بدین وسیله برنامه امتحان پیش ترم نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 به شرح ذیل حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید دانشجویان مشمول شرکت در امتحانات پیش ترم (با ارائه معرفی نامه معاونت آموزشی دانشکده) به گروه معارف اسلامی معرفی گردند ، ضمنا دانشجویان به هیچ وجه برای امتحان خارج از این برنامه به گروه معارف ارجاع داده نشوند.در صورت عدم معرفی به موقع و یا غیبت انجام امتحان مجدد مقدور نمی باشد.

الف)تاریخ و مکان آزمون:

روز چهارشنبه 1/8/92 ساعت 12-10 ، دانشکده ادبیات کلاس شماره 234

ب) منابع امتحان:

1-اندیشه اسلامی 1 (مولف: آیت الله سبحانی ودکتر محمد رضایی)

2-معارف اسلامی 2 (مولف : امینی- جوادی نشر معارف)

3-انقلاب اسلامی( کتاب :درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی، مولف عیوضی - هراتی، نشر معارف)

4-تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( ویراست دوم تالیف آقای نصیری )

5-اخلاق اسلامی ( کتاب: اخلاق اسلامی، مولف : آذربایجانی- دیلمی ،نشر معارف)

6-متون اسلامی ( کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه آیت ا.. مکارم شیرازی، گردآوری و تدوین: علیرضا کمالی نشر معارف)