نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

4

اطلاعیه در خصوص فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

92/03/11

قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی فومن

احتراما، با توجه به قرار دادن فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  http://egufa.ut.ac.ir  خواهشمند است قبل از مراجعه به اداره آموزش پردیس فنی، فرم مورد نظر را انتخاب و در فایل Word مربوطه اطلاعات خود را تایپ نموده و پس از اخذ تاییدهای موردنیاز در درخواست، فرم را جهت بررسی به اداره آموزش پردیس فنی تحویل و سپس از طریق ایمیل درخواست خود را پیگیری نمایند.