نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

56545654546

قابل توجه دانشجویان دوره مجازی

92/11/30

 

اطلاعیه

     نظر به مشکلات پیش امده در فرآیند انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دوره مجازی (عدم ارسال انتخاب واحد به سرپرست محترم گرایش و همچنین عدم محاسبه صحیح شهریه)، خواهشمند است موارد زیر به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم رسانده شود:

1. با توجه به فوریت موضوع تغییر وضعیت دانشجویان دوره مجازی از "درحال ثبت نام" به "مشغول به تحصیل" برای تسهیل لیست گیری و پیگیری سایر امور، این معاونت استثنائاً در نیمسال جاری نسبت به تغییر وضعیت این افراد اقدام نموده است.

2. مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه تاریخ 11/9/1392 در خصوص شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال 92 دوره مجازی رشته های فنی و مهندسی به شرح جدول ذیل می باشد:

شهریه ثابت

5.120.000 ریال

شهریه متغیر (به ازای هر واحد درسی(

1.650.000 ریال

شهریه متغیر (به ازای هر واحد پایان نامه(

2.640.000 ریال

شهریه متغیر (به ازای هر واحد جبرانی در سطح کارشناسی(

227.700 ریال

 

متاسفانه مبلغ مطالبه شده از دانشجویان در زمان انتخاب واحد در سیستم جامع آموزش گلستان با مصوبه هم خوانی ندارد که به زودی اصلاح خواهد شد.

3. لازم است کلیه دانشجویان نسبت به محاسبه شهریه خود بر اساس جدول بالا اقدام نموده و نسبت به پرداخت الکترونیکی مبلغ شهریه نیمسال های 1-92 و 2- 92 در سیستم اقدام نمایند. حداکثر مهلت پرداخت شهریه 20/12/92 می باشد و پس از این تاریخ در صورت عدم پرداخت کلیه واحد های دانشجو حذف خواهد شد.