نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2552523

2552523


اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه

92/11/09

 

دانشجویان محترم:

با توجه به تغییرات ایجاد شده در برنامه هفتگی نیمسال دوم 93-92 (اساتید و زمان ارائه) لازم است نسبت به ثبت و تایید واحدهای انتخابی خود در بازه حذف و اضافه اقدام نمایید. بدیهی است  مسئولیت عدم ثبت واحدها بر عهده خود دانشجو می باشد.

ضمناٌ به نکات زیر توجه نمایید:

  1. درس تحریک چاه گروه مهندسی نفت با درس مهندسی مخازن 3 گازی با کد (8104125) با همان برنامه و استاد جایگزین گردیده است.
  2. درس اقتصاد عمومی2 از لیست دروس ارائه شد حذف گردیده و دانشجویان می توانند در صورت تمایل دروس اختیاری گروه مهندسی صنایع را که با برنامه درسی و امتحانی آنها تداخل ندارد انتخاب نمایند.
  3. درس اختیاری مدیریت صنعتی (8104297) برای گروه مهندسی صنایع نیز می تواند به عنوان درس اختیاری انتخاب گردد.
  4. هنگام انتخاب دروس حتماً به کد گروه ارائه دهنده درس(41 الی  45 مختص دانشکده فنی فومن می باشد) توجه نمایید.
  5. در صورت نیاز به همنیاز شدن دروس مراجعه حضوری دانشجو الزامیست.