نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

122213

برگزاری مراسم ترحیم دانشجوی دانشکده فنی فومن

92/10/20

 

مراسم ترحیم دانشجوی رشته صنایع آقای امیر میرزاجانی با حضور خانواده آن مرحوم و مهندس موسوی ره پیما واقف محترم دانشکده فنی فومن و کارکنان دانشکده فنی فومن و کاسپین در تاریخ 14/10/92 در محل دانشکده فنی فومن برگزار گردید ./.