نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

11144

نمره تکدرس مقطع کارشناسی در سطح تهران

92/08/06

 

اطلاعیه

پیرو مصوبات قبلی شورای آموزشی در خصوص نمره تکدرس سطح شهر تهران، به استحضار می رساند؛ موضوع در جلسه مورخ 23/5/1392 شورای آموزشی دانشگاه مجدداً مطرح و موارد ذیل به تصویب رسیده و از نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 لازم الاجرا است. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام لازم به عمل آورند.

  1. معرفی دانشجو برای گذراندن تکدرس در سطح شهر تهران به شرط عدم ارایه درس در محل تحصیل یا پردیس ها و دانشکده ها امکان پذیر است.
  2. نمره قبولی حداقل 12 است و در صورت احراز نمره کمتر از 12 درس در کارنامه دانشجو ثبت شده و به عنوانمردودی محسوب و دانشجو باید مجدداً آن را اخذ و بگذراند.
  3. در صورت مهمان شدن در دانشگاه دیگر و اخذ شهریه واحد از وی، پرداخت هزینه به عهده دانشجو است و دانشگاه وجهی نمی پردازد.
  4. حداکثر تعداد واحد برای مهمان شدن دانشجو با شرایط فوق 8 واحد می باشد.در صورت انتخاب و معرفی دانشجو بیش از 8 واحد درسی واحدهای مازاد 8 واحد از درجه اعتبار ساقط است.