نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25

25


قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته سال 1392 دانشکده فنی فومن

92/06/23

 

اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته 1392:

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده فنی فومن  بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه مراحل ثبت نام، بعد از اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه تهران در محل پردیس دانشکده های فنی واقع در امیرآباد تهران صورت می پذیرد. ضمناً زمان انتخاب واحد و برنامه هفتگی متعاقباً در سایت دانشگاه تهران اطلاع رسانی خواهد شد.