نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

/99

 
هزینه پست گواهی موقت فارغ‌التحصیلان به شماره حساب 18712180 بانک تجارت شعبه اردیبهشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران واریز شود.

 

وبگاه معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی

به آدرس : http://eng.ut.ac.ir/web/research/74

 

◄کلیه اطلاعات مربوط به مقررات و زمان‌بندی‌های آموزشی در سایت جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  egufa.ut.ac.ir    

 

دانشجویان کارشناس :                  eng_undgrad@ut.ac.ir

 

دانشجویان کارشناسی ارشد  eng_grad @ut.ac.ir        :