نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

" پرداخت بدهی شهریه"

" پرداخت بدهی شهریه"


دانشجویانی که بدهی شهریه دارند تا آخر خرداد 1400 نسبت به تسویه بدهی خود از طریق سامانه جامع آموزش اقدام نمایند .