نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"برگزاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و . . . " توسط دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی

"برگزاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و . . . " توسط دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی


اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت" توسط دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در تاریخ ۹ تا ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

آدرس وب‌سایت همایش: https://wqm.ut.ac.ir

امید است با همکاری و حضور اساتید، پژوهشگران و متخصصین حوزه‌های مرتبط و ارائه دستاوردها و یافته‌های علمی، گامی بلند در جهت افزایش توان علمی و تخصصی کشور برداشته شود.