- سه‌شنبه، ۱ فروردین ۱۴۰۲
MBAو DBAبرگزاری دوره‌های آموزشی رویداد ملی پژوهش در صنعت نفت، گاز و انرژی های نو برنامه های دانشکده فنی فومن در هفته پژوهش و فناوری/برنامه چهارم/پارک علم و فناوری (شعبه دانشکده فنی فومن) برنامه های دانشکده فنی فومن در هفته پژوهش و فناوری/برنامه اول/مهندسی شیمی چهار عنوان برتر سهم دانشکده فنی فومن در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده فنی فومن برگزیده طرح ملّی شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان شد
  • اخبار آموزشی

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها