- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ششمین دوره روزی با دانشگاه تهران دانشکدگان فنی - دانشکده فنی فومن تأسیس مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی در دانشکده فنی فومن با مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشکده فنی فومن تفاهم نامه علمی – پژوهشی – فن آوری دانشکده فنی فومن با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گیلان دانشکده فنی فومن تفاهم نامه همکاری میان دانشکده فنی فومن و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان
  • اخبار آموزشی

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها