نمایشگر دسته ای مطالب

کلاسهای زیر حد نصاب دروس عمومی ۴۰۰۲

کلاسهای زیر حد نصاب دروس عمومی ۴۰۰۲


با سلام و احترام

دروس عمومی مرتبط با دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به شرح ذیل، به دلیل عدم رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حذف می گردند. لذا دانشجویانی که در گروه های درسی مذکور وجود دارند نسبت به انتخاب گروه دیگر بدون تداخل زمانی اقدام نمایند.

۱- درس اندیشه ۱ با شماره ۱۱۲۰۰۰۱-۲۵ با استاد آقای علی اصغر ترکاشوند

۲- درس اندیشه ۱ با شماره ۱۱۲۰۰۰۱-۲۶ با استاد آقای علی اصغر کاملی

۳- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۳۳ با استاد آقای امیر رحمانی

۴- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۴۸ با استاد آقای حسن علیدادی سلیمانی

۵- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۴۱ با استاد آقای سیدعلی اکبر فاطمی

۶- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۵۰ با استاد آقای علی عسگری یزدی

۷- درس اندیشه ۲ با شماره ۱۱۲۰۰۰۲-۵۳ با استاد آقای علی قنبریان

۸- درس اخلاق اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۶-۳۱ با استاد آقای سیدحمیدرضا میرعظیمی

۹- درس انقلاب اسلامی با شماره ۱۱۲۰۰۰۹-۲۲ با استاد آقای اسماعیل صالحی

۱۰- درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با شماره ۱۱۲۰۰۱۲-۲۲ با استاد آقای حامد آل یمین