نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان شغلی

ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان شغلی

1

کمیل

پور قاسم

               رئیس حراست

17

شهریار

ارض پیما

خدمات

2

سید افضل

حسینی

مسئول امور اداری

18

جواد

طاهر نژاد

خدمات

3

زهرا

قاسم نژاد ویشکا سوقه

مسئول دفتر ریاست

19

سکینه

اسماعیلی

نگهبان خوابگاه خواهران

4

هادی

جهانگیری

کارشناس امور دانشجویی

20

آذر

شمسایی

نگهبان خوابگاه خواهران

5

سید محسن

هاشمی قصابسرائی

مسئول امور دانشجویی و تغذیه

21

جعفر

رجبی کرین

انتظامات

6

آرش

صفادیده

واحد پشتیبانی

22

خلیل

شیرزاد

انتظامات

7

فاطمه

فرید خواه

مسئول امور آموزشی

23

وحید

جانبخش نیا

انتظامات

8

مریم

پورابراهیمی

کارشناس حسابداری

24

ماهر

طالبی

انتظامات

9

سلیمان

بزرگی

مسئول خدمات و فضای سبز

25

محمد رضا

امین زاده

انتظامات

10

سید مهدی

میری

مسئول مرکز کامپیوتر

26

علی

پورباقر

انتظامات

11

راشد

مولایی

کارپرداز

27

یوسف

تبسمی

انتظامات

12

جمشید

صفر علیزاده

تاسیسات

28

مجید

کردعلیپور

انتظامات

13

مجید

یوسف پور

امین اموال و روابط عمومی

29

شهرام

رجبی للکامی

انتظامات

14

الهام

صابری خواه

مسئول آزمایشگاه شیمی

30

سامان

پورعلی

راننده

15

لیلا

حقیقت

کارشناس امور آموزشی

31

                                        

16

زینب

قزلباش

مسئول کتابخانه

32