نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه و شبانه از طریق آزمون سراسری در گرایش طراحی فرایندهای جداسازی از سال 1392 آغاز شده است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی این دانشکده برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نیازمند انجام موارد ذیل هستند:

 


کامران کی نژاد

هدایت کننده گروه مهندسی شیمی (کارشناسی و ارشد)

 

دکتر کامران کی نژاد