نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش کارشناسی ارشد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی (94-93)

1393/03/25

دانشجویان محترم
جهت تکمیل فرم تقاضای پذیرش بدون آزمون برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی(94-93 ) به دفتر معاونت آموزشی گروه ها یا دانشکده های مربوطه مراجعه نمائید.
 لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به دستورالعمل پذیرش دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی بدون شرکت در آزمون سراسری در سایتhttp://egufa.ut.ac.ir (قسمت استعدادهای درخشان) مراجعه فرمائید.