نمایشگر دسته ای مطالب

وبینار "Bioenergy: A viable sustainable energy alternative

وبینار "Bioenergy: A viable sustainable energy alternative


به استحضار می رساند پردیس علوم و فناوری های نوین با همکاری مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان روز دوشنبه 29 آذر ماه 1400ساعت 19:00 به وقت ایران وبینار علمی با عنوان  Bioenergy: A viable sustainable energy alternative ،  .با سخنرانی پروفسورSatinder K. Brar از دانشگاه یورک کانادا برگزار می کند .

 لینک جلسه  : https://vc10.semnan.ac.ir/ newtech