نمایشگر دسته ای مطالب

وبینار تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

وبینار تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان


به اطلاع می رساند که سخنرانی علمی از سلسله سخنرانی های بین المللی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه توسط دکتر ندا "Fully Convolutional Networks for Text Understanding in Scene Images" اصفهان با عنوان بزازیان محقق دانشگاه بریستول انگلستان در روز شنبه 29 آبان ماه 1400 ساعت 14:30 در اتاق مجازی به نشانی https://meeting.ui.ac.ir/ch/com برگزار خواهد شد.