نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار تخصصی "تجارب برتر بین‌المللی در حوزه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی با جامعه و صنعت"

وبینار تخصصی "تجارب برتر بین‌المللی در حوزه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی با جامعه و صنعت"


به استحضار می‌رساند دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وبینار تخصصی با عنوان "تجارب برتر بین‌المللی در حوزه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی با جامعه و صنعت" را در روز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ - ۱۳ برگزار می‌نماید.

لینک وبینار:
https://vc.sharif.edu/ch/msrt-uir