نمایشگر دسته ای مطالب

وبینار آشنایی با نرم افزارهای اسپن پلاس و هایسیس و کاربردهای آن

وبینار آشنایی با نرم افزارهای اسپن پلاس و هایسیس و کاربردهای آن


انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده فومن با همکاری انجمن علمی مهندسی نفت این دانشکده برگزار میکند؛

??وبینار آشنایی با نرم افزارهای اسپن پلاس و هایسیس و کاربردهای آن

??مدرس: دکتر کامران کینژاد
دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیئت علمی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران
فعال در حوزه صنعت

?? زمان: چهارشنبه ۲۸ تیر
⏰ساعت : ۱۴ تا ۱۵

??رایگان

?? برای شرکت در این وبینار به آیدی‌های زیر پیام دهید:
@Amiirbasiir
@A_M_Zahmatkesh

??@ut_chemical
??@Petroleum_UTF